Aktuális

Vasárnap, július 29-én tartják Szerencsen az időközi polgármester választást. Koncz Ferenc országgyűlési képviselővé választása után lemondott a város vezetéséről, a törvény szerint ugyanis a két funkció összeférhetetlen. Az időközi polgármester választáson egyedüli jelöltként Nyiri Tibor indul, aki április közepétől látja el a polgármesteri feladatokat alpolgármesterként. Nyiri Tiborral beszélgettünk a két nap múlva esedékes választásról és további terveiről.

– Városszerte több helyen láthatjuk a választási plakátjait. Milyen üzenetet hordoz a szerencsiek számára a plakáton olvasható: „Továbbra is tisztességgel, hozzáértéssel, szorgalommal” mondat?

– A tisztességgel kapcsolatban elmondhatom, hogy Szerencsen születtem, és helyi születésű a feleségem is. Itt ismerkedtem meg vele és 36 éve élünk boldog házasságban. Az a vállalkozás, amit ő vezet, hosszú ideje az embereket szolgálja, megkönnyíti az adóval, könyveléssel kapcsolatos dolgaikat. Úgy gondolom, hogy az életünk nyitott könyv a szerencsiek számára. A hozzáértés alatt azt értem, hogy én alapvetően pedagógus vagyok. Az oktatásban dolgoztam és jelen pillanatban is ott van még a munkahelyem. Voltam pedagógusjelölt, általános iskolai és középiskolai tanár, igazgatóhelyettes, közművelődési tanácsnok, ami azt jelentette, hogy a városhoz tartozó oktatási és közművelődési intézmények felügyeletét láttam el.

Vezetőként dolgoztam a helyi tankerületnél a KLIK-nél, amihez a járásban lévő általános és középiskolák oktatásirányítása tartozott. Úgy gondolom, hogy az oktatás és annak irányítása területén végigjártam mindent amit lehetett, pedagógiai szakvizsgával is rendelkezem. A másik területet a közszolgálat jelenti. A rendszerváltás után három alkalommal voltam külsős tagja a városfejlesztési bizottságnak. Két ciklusban a helyieket képviseltem a testületben. Alpolgármester vagyok immáron negyedik éve, és most néhány hete megbízott polgármesterként irányítom a város képviselő-testületét. Ezen a területen is megszereztem a szakvizsgát. Azt hiszem, nem sok olyan polgármester van, aki közigazgatási alap- és szakvizsgával rendelkezik, tehát képzettségem van a közigazgatás területén való munka elvégzésére is. A harmadik kifejezés a szorgalom. A pedagógus munkát az elmúlt évben főállásban végeztem középiskolai tanárként, ami nem kis lekötöttséggel jár.

Emellett folytattam a képviselői munkát és láttam el az alpolgármesteri feladatokat. Természetesen ezeket társadalmi megbízásban csináltam úgy mint Szerencs Város Sportegyesületének és a Sziget Alapítvány kuratóriumának irányítását. Gyakran megesett, hogy napi 12-14 órát kellett dolgozni, de igyekeztem mindegyik területen helyt állni. Akik ismernek, tudják, hogy eddigi pályafutásom során – pedagógusként, Sziget Alapítvány kuratóriumának elnökeként, Szerencs Város Sport egyesületének elnökeként, önkormányzati képviselőként, alpolgármesterként és szerencsi család apaként –, mindig is a szerencsi és ondi emberek szolgálata volt számomra a legfontosabb.

Nyiri Tibor © Fotó: Szerencsi Hírek

– Hogyan győzi ezt erővel?

– Nyilván ehhez a családom biztosít hátteret. Természetesen arra is kell figyelni, hogy megőrizzük az egészségünket, de a legtöbb erőt a legkisebbek adják, az unokák, akikért úgy gondolom, hogy mindenféleképpen érdemes vállalni az olykor nehéznek látszó feladatokat is. Amennyiben megválasztanak, a pedagógus állásomat fel kell függesztenem. A polgármesteri tevékenység ugyan összeférhet az oktatással a törvény szerint, azonban időben és a feladatok ellátásának komolyságában már ezt nem lehet egyeztetni.

– Egyedüli jelöltként indul az időközi polgármester-választáson, mit jelent ez Önnek?

– Úgy vélem az eddigi munkámmal nem adtam okot arra, hogy a szerencsiek ne tartsanak alkalmas jelöltnek. Nyilván ez egy óriási bizalom, amivel igyekszem élni. Továbbra is szoros az együttműködésünk az országgyűlési képviselővel és két ember lobbi tevékenysége több lehetőséget biztosít. A képviselő-testület is teljes mértékben mögöttünk áll, nem kell belső torzsalkodásokkal, ellentétekkel számolnunk, küzdenünk, ami elvenné az erőnk nagy részét.

– Milyen részvételi arányra számít?

– Nehéz ebben az időszakban megjósolni, hogy hányan vesznek majd részt a szavazáson. Egy felfokozott hangulatú április 8-ai választás után vagyunk, és egy olyan megmérettetésen indulok, amire még nem volt példa. Nyár közepén nem szoktak választást tartani és a rendszerváltás óta nem volt ilyen városunkban, hogy a polgármesteri szék megüresedett és hirtelen választani kellett valakit a városvezető helyére. Én arra kérem az itt lakókat, hogy minél többen menjenek el, mert ez engem is megerősít abban a hitvallásban, hogy érdemes a szerencsi és ondi emberekért és közösségekért dolgozni.

– Hogyan tervezi az együttműködést az országgyűlési képviselővel?

– Az áprilisban megtartott országgyűlési választáson Koncz Ferencet parlamenti képviselőnek választottuk, így ő dolgozik értünk az Országházban. A választási törvény szerint összeférhetetlen a képviselői mandátum és a polgármesteri funkció. Az országgyűlési képviselővel együttműködve, biztosítjuk azt a folytonosságot, amely a város további fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges.

Nyiri Tibor (b) és Koncz Ferenc (j) © Fotó: Szerencsi Hírek

– Melyek a további tervei, céljai?

– Célom, figyelembe venni a város lakóinak, állampolgárainak az érdekeit. Fontos, hogy az emberek otthon érezzék magukat Hegyalja kapujában az óvodás kortól a szépkorú lakókig. Az is alapvető feladat lesz, hogy a napi munka mellett a fejlesztéseket is megvalósítsuk. Talán a környezetvédelemből lehetne jelmondatot kiragadni: fenntartható fejlődés. Erre garanciát nyújthat az a közel húsz Európai Uniós pályázat, amit a város elnyert az elmúlt időszakban. Ezeknek a szakszerű megvalósítása, nem kis feladatot fog rám és az apparátusra róni, úgy , hogy mindenki közmegelégedését szolgálja.

A fejlesztések a legfontosabb területeket érintik. Van olyan pályázatunk, ami a csapadékvíz elvezetéséről gondoskodik. Fontos az energiatakarékosság: a hőszigeteléssel kapcsolatos pályázatok megvalósítása és az elavult rendszerek korszerűsítése. A közelmúltban nyertük el az ivóvízminőség-javító és szennyvízhálózat megújításához kapcsolódó pályázatot, melynek keretében több mint 6,5 km hosszan kicseréljük a vízvezetékcsöveket, valamint a város útjai is rászorulnak a felújításra. Emellett a zöld felületek is nagyon fontosak. A Zöld Város nevű pályázat során Szerencs központja fog megújulni, valamint a piac területe is tovább épül, szépül, és szinte mindenhol fontos feladat a parkolóhelyek bővítése.

A készülő és folyamatban lévő pályázatokról igyekszünk részletesen tájékoztatást adni a Szerencsi Hírek hasábjain. Jó kapcsolatot tartunk fenn az oktatási intézményekkel, továbbra is együttműködünk a nem általunk fenntartott általános és középiskolákkal. A fejlesztésekkel párhuzamosan fontos az, hogy az idegenforgalomra is figyeljünk. A pályázatok jelentős része továbbfejlesztési lehetőséget biztosít a turizmus számára. Fejlődik a Turisztikai Központ, és javulnak a Csokoládé Fesztivál in frastrukturális feltételei. Lényeges, hogy a Tokaj-hegyaljai borvidék szélén – ahol elvárás az egészséges környezet és az idegenforgalom – az ipar továbbfejlődését is lehetővé tegyük.

Ehhez folyamatban van a közel másfél milliárd forint, amit elnyertünk az ipari park kialakítására. Hiszen csak akkor települ ide az ipar , ha az jól megközelíthető helyen van, és olyan infrastruktúrát tudunk biztosítani, ami előnyt jelent abban, hogy bennünket válasszanak. Ha nincs víz, gáz, szennyvízelvezetés, elektromos áram, jó megközelíthetőség, akkor ez a szép fekvésű város mit sem jelent az ipari fejlesztésekben gondolkodó befektetők számára. Ezzel a pályázati megvalósítással jó lehetőséget biztosítunk, ami várja a Szerencsen befektetni vágyókat. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk a kis és középvállalkozásokról, ami Szerencsen is a munkahelyek jelentős részét biztosítja.

A velük való szoros együttműködést és az ő támogatásukat fontosnak tartom. Ez nem kis feladat: egyszerre működtetni a várost, fejleszteni – és azon a területen, ahol komoly vita folyik arról, hogy helye van-e az iparnak –, visszatelepíteni azt. Megtartani és továbbfejleszteni a csokoládégyártást, és a turizmusban ennek az arculatnak a továbbmélyítése, fejlesztése, bővítése is feladat. Véleményem szerint Szerencsnek elsősorban az élelmiszeripar területén vannak lehetőségei, valamint egy olyan mezőgazdasági terület központjában van, amely kiváló adottságokkal rendelkezik.

Nyiri Tibor és családja © Fotó: Szerencsi Hírek

– Mit üzen a szerencsieknek?

– A fiataloknak azt mondom továbbra is bízhatnak abban, hogy Szerencs oktatási rendszere – az óvodától a középiskoláig – biztosítani fogja, hogy ők Magyarországon bárhol továbbtanuljanak. Megfelelő kompetenciákat nyújtanak iskoláink ahhoz, hogy megállják a helyüket az ország bármely területén az itt végzettek. Vagy a határokon túl is, bár annak örülünk, és azért dolgozunk, hogy minél többen döntsenek úgy – ha el is mentek tapasztalatot szerezni – viszszajöjjenek Szerencsre. Természetesen nem feledkezünk meg az időseinkről sem. Szerencs Város Önkormányzatának fenntartásában működik az Idősek Otthona, ahol főként az elesett, magatehetetlen, vagy teljes mértékben magáról gondoskodni nem tudó emberek mindennapjait tudjuk biztosítani.

Együttműködünk a magánkézben lévő szociális otthonnal is, hogy ott is biztosítottak legyenek ezek a feltételek. Azokra az idősekre és szépkorúakra is gondolunk, akik még el tudják látni magukat. Továbbra is megtartjuk azokat a kedvezményeket, amit az időseknek nyújtottunk: fenntartjuk a kommunális adómentességet, valamint Erzsébet utalványt adunk évente. Fenntartjuk és támogatjuk azokat a közösségeket, amelyekben az idősek jól érzik magukat: például a várban, Fecskésen és Ondon működő idős klubokat, közösségeket. Együttműködünk a derék haddal: azokkal az adófizetőkkel, akik a város működésének egy részét biztosítják. A korábban elmondottak szerint igyekszünk minden lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy vagy a helyi vállalkozásokban, vagy más nagyvállalatoknál itthon is meg tudjanak élni az emberek és ne vágyjanak el erről a gyönyörű tájról.

– Mit üzen a közelgő választással kapcsolatosan?

– Kérem, jöjjenek el szavazni július 29-én és ezzel megadni azt a támogatást, hogy a jövőben Szerencs és Ond egy gyarapodó és még élhetőbb település legyen.

borítókép: illusztráció

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.