Aktuális

A törvény által előírt utcanév-módosításokról, ingatlanértékesítésről és a sportegyesület rendkívüli támogatásáról is döntöttek a képviselők az önkormányzat 2015. november 26-ai ülésén.

Elsőként a településen működő fogászati ellátásról hallgattak meg beszámolót a képviselő-testület tagjai. A három körzet statisztikai adatait tartalmazó előterjesztést dr. Bíró Mariann fogszakorvos egészítette ki azzal, hogy kellően hatékonyan működik Szerencsen a fogászati ellátás. Kiemelte, hogy 2016-tól iparűzésiadó-mentességet élvezhetnek az alapellátásban résztvevő doktorok. Mint mondta, amióta Szerencsen praktizál, nem részesült olyan támogatásban az önkormányzattól, amely más városokban biztosított az orvosok számára. A három körzetből csak egy kapott önkormányzati rendelőt, két orvos saját ingatlanban dolgozik. A doktornő elmondta, hogy nem támogatást kérnek, mindössze azt, hogy élve a törvényi lehetőséggel, iparűzési adómentességet kapjanak az alapellátást végző orvosok.Koncz Ferenc polgármester úgy fogalmazott: ismeri a helyi egészségügy helyzetét, ami véleménye szerint kiválóan működik. Fiatal szakemberek dolgoznak a fogorvosi körzetekben, így hosszú évtizedekre biztosított az ellátás az itt élők számára. Dr. Korondi Klára a szűrővizsgálatokról érdeklődött. Dr. Sütő Szilveszter gratulált a szakembereknek, akik saját tőkéből és hitelekből olyan fejlesztéseket valósítottak meg, ami biztosítja a jövőjüket. Dr. Egeli Zsolt azt kérdezte: hogyan válassza ketté az önkormányzat az alapellátást és a vállalkozói tevékenységet? Kiss Attila megerősítette, hogy valóban, csak egy fogorvosnak biztosított elhelyezést az önkormányzat, és a háziorvosi körzetek között is van, aki bérelni kénytelen a rendelőjéül szolgáló helyiséget. A képviselő szerint a régóta húzódó problémára megoldást kell találni. Dr. Bíró Mariann válaszában elmondta: mindkét általános iskolában és a gimnáziumban is rendszeresen végeznek szűrővizsgálatokat. Hazánkban a legtöbb alapellátásban dolgozó doktor vállalkozó is egyben, tehát ilyen alapon senkinek nem járna az adómentesség. Dr. Brugoviczky Zsolt hozzátette, hogy az alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza, tehát könyvelési szempontból külön lehet választani a két dolgot. Elmondta, hogy a szűrések jelentős része az iskolafogászatokon történik, de minden páciens, aki valamilyen problémával hozzájuk fordul, általános vizsgálaton esik át. Visi Ferenc arra volt kíváncsi, melyek az ingyenes ellátások, és mi az, amiért fizetnie kell a betegeknek? Danyi László azt kérdezte: az ondiak mely körzethez tartoznak? Nyiri Tibor alpolgármester megerősítette, hogy dr. Bíró Mariann a gimnáziumban évek óta, rendszeresen végez fogászati szűrést. A válaszok között elhangzott továbbá, hogy Ond a hármas körzethez tartozik, törvény szabályozza, hogy a foghúzás, az egy gyökerű fogak gyökérkezelése, az amalgám tömés és az úgynevezett egyszerű, esztétikai tömés ingyenes. Koncz Ferenc véleménye az volt, hogy minden területen kötelezővé kellene tenni a szűrővizsgálatokat. A polgármester végül köszönetet mondott a fogorvosok munkájáért.Vagyonkezelési szerződést kötött az önkormányzat a Szerencsi Szakképzési Centrummal. Mint elhangzott, a törvény szerint a közfeladatot ellátó szakképzési társulás ingyenes vagyonkezelésébe kell adni az önkormányzat tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyont, ami jelen esetben a Szerencsi Szakképző Iskola épületét érinti. Alvári Ferenc, a szervezet vezetője mondta el, hogy az újabb centrumok létrehozására azért volt szükség, mert a KLIK rendszerében a szakképzés nem kapta meg a kellő figyelmet. A bizottságok egyetértése után Nyiri Tibor arra hívta fel a figyelmet, hogy nagy jelentősége van annak, hogy ez az intézmény is Szerencs központtal működik, különösen ha arra gondolunk, hogy az ott dolgozók többsége helyi lakos.A 37-es főút 2×2 sávos átépítésének előkészítése miatt módosította az önkormányzat a településrendezési tervét. Koncz Ferenc megjegyezte: újabb fontos állomásához érkezett a Szerencs és Gesztely közötti útszakasz négysávosításának ügye, melynek fontosságát parlamenti képviselőként két alkalommal terjesztette az országgyűlés elé. A polgármester szerint ma már jó remények vannak arra, hogy belátható időn belül megkezdődjön a régiónak rendkívül fontos beruházás.Döntött a grémium arról is, hogy nettó 15 millió forintos áron értékesítésre hirdetik meg a Sima településen lévő önkormányzati ingatlant, ami egykor az ifjúsági tábor konyhájaként működött. Koncz Ferenc számolt be arról, hogy jelenleg is folyamatban van a tábor rekonstrukciója, a főépület nyáron elkészült, jelenleg egy újabb pályázati forrásból a hat bungaló hőszigetelése történik. Dr. Takács István a pénzügyi bizottság nevében javasolta a nettó 15 milliós eladási árat, amivel a polgármester is egyetértett és hozzátette: a várható bevételből meg tudják majd oldani a létesítmény szennyvízkezelését.A Szerencsi Idősek Otthona átvételéhez szükséges határozatok meghozataláról is döntés született. Koncz Ferenc kiemelte: mindamellett, hogy erkölcsi kötelességük ezt a lépést megtenni, nem kezelheti mostohagyermekként az önkormányzat ezt a létesítményt. Különösen, ha figyelembe vesszük azokat a szemmel látható különbségeket, ami az ugyancsak helyi, magánkézben lévő és az állami működtetésben lévő otthon között van. Dr. Takács István a pénzügyi bizottság nevében örömét fejezte ki, hogy visszakerül az intézmény a városhoz, s hozzátette, hogy az étkezési ellátást is meg kell vizsgálni a jövőben. Dr. Korondi Klára egyetértett azzal, hogy a településnek vállalnia kell az intézményről való gondoskodást. Megjegyezte, hogy a folyamatban lévő hőszigetelésnek már érezhető a jótékony hatása az épületekben. Dr. Egeli Zsolt alpolgármester szerint nem csak erkölcsi, politikai kötelessége is a helyhatóságnak az idősek otthona átvétele, amire korábban ígéretet tettek, és fontos hogy a gondozottak emberhez méltó körülmények között éljék le életük hátralévő részét. Dr. Sütő Szilveszter egyetértett az elhangzottakkal és az ott dolgozók áldozatos munkájára hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint előre gondolkodni kell azon, hogy például Semmelweis napon, némi jutalmat kaphassanak az intézet munkatársai. Nyiri Tibor – utalva a folyamatban lévő hőszigetelési beruházásra – rávilágított: az önkormányzat még nem fenntartója az idősek otthonának, ennek ellenére máris gondoltak arra, hogy ott a költséghatékony működtetés érdekében fejlesztés valósuljon meg. Koncz Ferenc is egyetértett azzal, hogy az ott dolgozók nagyon kevés pénzért, rendkívül nehéz munkát végeznek, ami általában igaz a szociális szférára.Szerencs Város Sportegyesületének rendkívüli támogatására kérte az önkormányzatot Nyiri Tibor, a civil szervezet elnöke. Indoklásában elhangzott: 2011-ben és 2012-ben a Szerencs VSE kosárlabda szakosztálynak 7 999 200 forintot ítéltek meg TAO támogatásként, amiből utólag 3 654 842 forintot jogosulatlan felhasználásnak állapítottak meg. Az egyesület idén júliusban – annak érdekében, hogy a bajnokságokba való nevezés ne kerüljön veszélybe – minden tartalékát összeszedve visszafizette az összeget, ami azóta is hiányzik a működési költségekből. Koncz Ferenc hozzátette: nem történt törvénytelenség, csupán egy olyan kifizetési módszert alkalmaztak, amit nem fogadott el a TAO elszámolása. Azóta már más szervezet végzi az egyesület könyvelését. Szerencs Város Önkormányzata a sportegyesületre nagy figyelmet fordít, mert a sport lényeges része a város életének. Az elmúlt két évben is jelentős egyesületi tartozást engedett el az önkormányzat, ezért most azt javasolta, hogy ezt a plusz összeget, a be nem tervezett adóbevételek terhére adják oda az egyesületnek. Dr. Takács István, a pénzügyi bizottság véleményét tolmácsolva mondta, hogy a tanulságokat levonva ki kell fizetni a kért összeget és figyelni kell arra, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő a jövőben. Koncz Ferenc polgármester szerint korábban azért született olyan döntés, hogy az önkormányzat saját kezébe veszi az egyesület könyvelését, mert addig nem volt semmilyen információ a működésről. Ma már a város – mint az egyesület legnagyobb támogatója – be tud avatkozni a szervezet ügyeibe és természetesen szakmai kérdésekben is felelősséget kell vállalnia. Az SZVSE által kért támogatási kérelem odaítéléséről egyhangúlag döntöttek a képviselők. Képviselői felajánlások és a hulladékudvar jövőjeNyiri Tibor alpolgármester az idei képviselői alap terhére a szeptemberi összeget a Rákóczi Zsigmond Iskolasegítő Alapítvány javára, az októberit pedig azonos arányban a Nyárutó Klubnak és a Városi Nyugdíjasklubnak ajánlotta fel. Dr. Korondi Klára a novemberi összeget a Szerencsi Idősek Otthona Ellátottaiért Alapítványnak, a decemberit pedig a Szerencsi Rászorultakért Alapítványnak kívánja juttatni. Koncz Ferenc polgármester a december havit szintén a Rákóczi Zsigmond Iskolasegítő Alapítványnak ajánlotta fel.A különfélék napirend keretében dr. Egeli Zsolt tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a szerencsi hulladékudvar működtetésére vonatkozó, a Zempléni ZHK Kft.-vel kötött, és már meghosszabbított szerződés decemberben lejár. A térségi hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás rendszerében új hulladékudvarok létesülnek a megyében, többek között Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen. – Azt szeretnénk, hogy 2016. január 1-jétől ne Szerencs város legyen a megrendelő és fizesse a működtetési költségeket – fogalmazott az alpolgármester.Új nevet kapnak a szerencsi utcákAz ülés végén dr. Takács István emlékeztetett, hogy év végéig van lehetőség arra, hogy a helyhatóság ingyenesen megváltoztassa a jogszabály által kifogásolt utcaneveket. Minderre azért van szükség, mert Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvénye értelmében közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, nem tartalmazhat olyan kifejezést, nem szerepelhet benne olyan szervezet neve, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.Koncz Ferenc beszámolt róla, hogy az erre vonatkozó jogszabály-tervezet már elkészült. Dr. Barva Attila jegyző azt javasolta, hogy a törvényi előírás egyértelmű, a testület hozza meg a most szükséges döntését. E szerint a Fürst Sándor, Hámán Kató, Kilián György, Korvin Ottó, Landler Jenő, Ságvári Endre, Sallai Imre, Bors Kálmán utcák neve várhatóan megváltozik a jövőben.Dr. Egeli Zsolt azt javasolta: némely utcák esetében a keresztnév lehagyásával ki lehet kerülni ezt a kérdést. Dr. Barva Attila szerint is jó megoldás lehet az alpolgármester ajánlása, ám ettől függetlenül a névváltoztatásra vonatkozó döntést meg kell hozni, a hivatalos eljárást le kell folytatni. Nyiri Tibor szerint mihamarabb levélben kell értesíteni az érintett utcák lakóit, tájékoztatni a szerencsieket arról, hogy ez egy kötelező, törvény által előírt feladat az önkormányzat számára. Továbbá várják az ott élők javaslatait is arra vonatkozóan, hogy milyen új nevet adnának az érintett utcának.A különfélék napirend keretében Árvay József, Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselője mondta el, hogy a szervezet ötvenezer forinttal járul hozzá az Árpád-hegyen található szovjet emlékmű környezetének rendbetételéhez. Koncz Ferenc polgármester hozzátette, hogy e felajánlástól függetlenül arra kérte a munkatársait, hogy gondoskodjanak az említett létesítmény rendbetételéről.

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.