Közélet

Ilyenkor, év végén mindannyian készítünk egy számadást, egy listát, hogy mit sikerült elérünk ebben az évben. A 2016-os esztendőről és a város jövő évi terveiről kérdeztük Koncz Ferenc polgármestert.

Hogyan értékeli az elmúlt évet?

A 2016-os esztendő dolgos év volt Szerencs Város számára. Nap, mint nap azon dolgozunk, hogy jól érezzék magukat a szerencsiek a városunkban. Településünk tisztasága, rendezettsége mindannyiunk számára fontos. Ez egy olyan jellegű folyamatos munkavégzést és odafigyelést igényel, ami sok-sok embernek ad munkát. Köszönet mindazoknak, akik viszonylag alacsony fizetésért működtetik, építik, szépítik városunkat.

Koncz Ferenc polgármester © Fotó: Szerencsi Hírek 

"Nap mint nap azon dolgozunk, hogy jól érezzék magukat a szerencsiek városunkban."

Vegyük sorjában. Az elmúlt év egyik nagyszabású beruházása volt a Simai Ifjúsági tábor felújítása.

Igen, így van. A nagy beruházásokról szólva elsőként azt kell elmondanom, hogy felújítottuk a Simai Ifjúsági Tábort. Valahogy úgy érzem, hogy a szerencsiek a Simai táborhoz ugyanolyan kellemes nosztalgiával ragaszkodnak, mint a Hunyadi Sportcsarnokhoz. Amikor polgármester lettem, meghökkenve láttam, hogy az 1978-ban épült tábor állapota tovább romlott. Nem felel meg sem a mostani kor követelményeinek, de a 30 évvel ezelőtti elvárásoknak sem.

A főépületet már tavaly minden igényt kielégítő módon felújítottuk. Idén a lepusztult bungalókat leszigeteltük, kicseréltük bennük a nyílászárókat, vizesblokkokat alakítottunk ki, fűthetővé tettük mind a hatot. Ami különleges, hogy egyedi szennyvíz tisztítóval szereltük fel a tábort, úgyhogy folyamatosan tud működni.

A felújított Simai Ifjúsági Tábor © Fotó: Szerencsi Hírek

Jelenleg Simán 90 vendéget igényesen, akár egyedi kívánságok figyelembe vételével tud a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. elhelyezni. Maga a tábor még nincs teljesen készen, mert az étkező például maradt az eredeti állapotában, és átgondolást igényel a további fejlesztés is. Ezt a nagyon fontos beruházásunkat igazából a szerencsi gyerekeknek szántuk.

Sima alkalmas hely lehet erdei iskolának, valamint minden megtalálható ahhoz, hogy az ember kiszakadjon a mindennapi darálóból. Ilyen értelemben a város teljessé vált, mert itt, helyben nagyon jó bölcsődét, óvodát, iskolákat kínálunk gyerekeinknek, fiataljainknak. Szintén idei fejlesztésünk, hogy az uszodát napelemekkel láttuk el, jelentősen csökkentve ezzel a működtetési költségeket. Az uszoda fenntartását a gyermekek számára, különösen a nyári vizes balesetek elkerülése miatt, szó szerint életbevágónak tartom.

A belvárosban is történtek munkafolyamatok.

Aki átmegy a településen, láthatja, hogy folyamatosan dolgozunk a városkép kialakításán, a település fejlesztésén. Nem egyik pillanatról a másikra történő hatalmas változásokra gondolok. Most például rendbe tettük a piac környékét: járdát burkoltak a munkatársaink. A Városgazda Nonprofit Kft. dolgozói saját készítésű burkolólapokkal szépítették meg azt a területet, valamint a Turisztikai központ - az egykori cukorraktár - udvarát is rendbe tették.

Új parkolót alakítottunk ki a Gyárkerti óvodánál. Lehet, hogy ezek apróságok, melyek nem is tűnnek föl elsőre, de egyszer csak jó lesz az út, jó lesz a járda. Ha valaki kimegy az Aranka-tetőre, megdöbbenve láthatja, hogy beültettük a területet 850 gyümölcsfával, melyből 100 darab diófa, 70 darab birsalmafa és 680 darab mandulafa. Erre a környékre tervezünk még egy tanösvényt is.

Járda felújítási munkálatok a Kisvásár térnél © Fotó: Szerencsi Hírek

Milyen fejlesztések várhatóak a jövőben? Milyen pályázatokat nyújtottak be?

Többféle pályázatot beadtunk. „Zöld város” címen környezettudatos és gazdaságélénkítő fejlesztések is várhatóak, többek között a piac és környezetének rekonstrukciója, valamint a várkert bővítése a Fürdő és a Római katolikus parókia közötti területen. Megvettük a magánkézben lévő sportpályát a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen, - mert nem az önkormányzat tulajdonában volt - és ezen kívül több hektárnyi területet vásároltunk a városnak.

A cukorgyár területének egy részére iparterület-fejlesztési pályázatot adtunk be. További pályázatokat nyújtottunk be a csapadékvíz-elvezető projekt folytatására, a kerékpárút-hálózat kialakítására és továbbépítésére, turisztikai látványosságokra, valamint gyermekjóléti központ kialakítására.

A város útjainak rendbetétele is folyamatosan foglalkoztatja a lakosságot.

Magyarországon az egészséges ivóvízhez való jog természetes igény. Szerencsen az ivóvíz az európai uniós normákhoz képest magasabb mértékben tartalmazott arzént a megengedett mértéknél. Az ivóvízminőség-javító beruházásunknak köszönhetően ma már egészséges víz folyik a csapjainkból.

Ez ugyan nagyon egyszerűnek tűnik, de a kivitelezés hihetetlenül bonyolult, és még most sem ért teljesen véget. Köszönöm a szerencsiek eddigi türelmét. Azon leszünk, hogy a hátralévő munkálatokat a kivitelező lehetőség szerint felgyorsítsa. Az úthálózat teljes igényű rendbetétele a vízhálózati munkák befejezése után kezdhető meg. Jelenleg arra van pénzünk, hogy folyamatosan javítsuk, kátyúzzuk az utakat.

Sikerült erősíteni Szerencs járásközponti szerepét?

A város és az egész járás jövőjét meghatározó döntés született meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átalakítása kapcsán, ugyanis az országban elsőként szerencsi központtal jött létre az a Tankerület, amely magába foglalja a szerencsi mellett a korábbi encsi, a tokaji és a szikszói tankerületet is. Ugyanez mondható el a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá került szakképzési központ tekintetében.

Mindig elmondom és a tények is alátámasztják, hogy Szerencs iskolaváros, ez a jelleg erősödött tovább az előbbiekkel. A történelmi egyházak képviselőivel kölcsönösen jó viszonyt ápolunk. Ebben az évben folytatódott a görög katolikus templom felújítása, amelyet a város pénzügyileg támogatott.

A felújított szerencsi görög katolikus templom © Fotó: Szerencsi Hírek

Szerencs kistérségi központ, ezért amikor lehetőség van rá, pályázunk a térség szociálisan rászorulóinak a megsegítésére, ebben az évben a „Gyermekesély program keretében”. Itt szeretném megemlíteni, hogy idén váltottuk be azon korábbi ígéretünket, miszerint a Szerencsi Idősek Otthonát saját fenntartásba és működtetésbe vesszük át majd száz dolgozójával és több mint 200 gondozottjával együtt. A megfelelő orvosi ellátás biztosítása a város egyik legfontosabb feladata. Ezért külön is támogatjuk háziorvosainkat, valamint a különben jól működő járóbeteg-ellátás eszközrendszerét. Fontosnak tartottuk, ezért segítettük a mentőállomás felújítását.

Milyen a város közbiztonsága?

"A közbiztonsággal elégedett vagyok."

A közbiztonságnál mindig az emberek a legfontosabbak. Úgy gondolom, hogy a köznyugalom megőrzésében nagyon jó munkát végez a polgárőrségünk. Kiváló az együttműködésük a rendőrséggel is. Azt látom, hogy a közbiztonság tekintetében rendkívül fontos a kamerarendszer. A rendőrségi megfigyelést önkormányzatunk évről-évre támogatja. Részben azért, mert visszatart egyes cselekményektől bizonyos köröket, részben, mert a felderítés könnyebben megy.

De azért a személyes jelenlét a legfontosabb: az, hogy a rendőreink és a polgárőrök minél nagyobb létszámban legyenek láthatóak. Most jön a tél, a hideg, a polgárőreink odafigyelnek a szerencsiekre és folyamatosan tájékoztatnak engem a problémákról.

Például jelzik, hogy ha egy házban hosszabb ideig nem füstöl a kémény, bemennek, tájékozódnak. A közbiztonsággal elégedett vagyok. Az emberi segítőkészség a szerencsiekben megvan, odafigyelnek egymásra. Ez nem egy olyan nagyváros, ahol a rengeteg ember miatt megszűnnek a kapcsolatok, ez szerintem egy nagyon kedves, nagyon aranyos, élhető kisváros és még az emberek egymás iránti figyelme is megmaradt.

A pályázatok előkészítését általában rendkívül nagy előkészítő munka előzi meg. Ön hogyan látja ezt?

Pontosan ezért mondtam, hogy dolgos év volt ebből a szempontból is. Hihetetlenül sokat kell azon munkálkodni, hogy a pályázatokat megfelelő módon készítsük elő. Nagy lobbi és egyeztető tevékenységet kellett végezni ahhoz, hogy azt a fajta városi elképzelést és koncepciót, amelyet mi helyesnek látunk Szerencs esetében, azt elfogadja a világörökség ügyeivel foglalkozó Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács (TBFT) is.

De nem csakhogy elfogadja a tanács, hanem támogassa és a kormányzat felé ezt vigye tovább. Mert az egyes településeknek itt Tokaj - Hegyalján érthető módon gyökeresen más az érdeke. Teljesen eltérő fejlesztési elképzelések vannak egy olyan településen, ahol nagyon erősen lehet a borra, vagy az idegenforgalomra építeni, és más Szerencs esetében, ahol ugyan gyönyörű pincesorunk van, de mégsem az a jellemző, hogy csupán a borral, borkereskedelemmel foglalkoznának.

Szerencs városára több mint egy évszázada a leginkább meghatározó az élelmiszeripari tevékenység. Nagy szívfájdalmunk, hogy a cukorgyárunkat lerombolták. Szerencsére a csokoládégyártásban Szerencs ma is megkerülhetetlen. Azon vagyunk, hogy ez a szerepünk a jövőben tovább erősödjön.

Szerencs az utóbbi években a fesztiválvárosok sorában is megállja a helyét. Egyetért ezzel?

Szerencs nemcsak járási központ, hanem szerintem ennek a régiónak bizonyos fokig a kulturális központja is. Itt nemcsak a Csokoládé fesztiválra gondolok. Ha megnézzük, a Szerencsi Művelődési Központban folyamatosan vannak rendezvények. Állandó a kínálat: színház, koncert, kiállítások. Büszkeséggel említem állandó és időszakos kiállításaival a Zempléni Múzeumot, amelyet a város nem véletlenül kért vissza a magyar államtól fenntartásba és működtetésbe.

Mindez pénzbe, odafigyelésbe, energiába és innovációba kerül. A Csokoládé fesztivál évről évre döntögeti a saját rekordjait. Jellemző, hogy évről évre többen jönnek, egyre népszerűbbek vagyunk. A Jóisten hihetetlenül kegyes volt hozzánk időjárás szempontjából is.

IX. Csokoládé Fesztivál  © Fotó: Kowalsky meg a Vega

Az idei rendezvény is ebbe a pozitív sorozatba tartozott bele. Jó döntésnek bizonyult, hogy a nagy színpadot áthelyeztük az új helyszínre. Úgy tűnik, hogy ezt a megoldást fogjuk követni a további fesztiváloknál is. Nagy energiát fordítottunk a biztonsági intézkedésekre, mert akkora a tömeg, és a látogatottság, hogy a legfontosabbnak tartottuk mindenki biztonságát és nyugodt kikapcsolódását.

Elmondható, hogy a rendezvény nagyon kulturált és minden korosztály igényét kielégíti: fiataloknak, idősebbeknek és kisgyerekes családoknak is van programkínálat. A jövő évben tovább fogjuk bővíteni a várkertet, reményeim szerint ez még javítani fogja a fesztivál lehetőségeit.

Idén Önt választották meg az Év polgármesterének, mit jelent Önnek és a városnak?

Ez nagy megtiszteltetés különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy korábban nagyvárosok kapták, és nagyvárosok polgármesterei. Az, hogy egy ekkora kisváros, mint Szerencs ilyen elismerést kapott, mindenképpen figyelemreméltó. Én úgy értelmezem ezt a kitüntetést, hogy mivel nem lehet odaadni az egész városnak, ezért adták a polgármesternek. Nekem megtiszteltetés és remélem, hogy ennek mindannyiunk számára kézzelfogható hozadéka lesz.

Bízom benne, hogy a város neve úgy égett bele a döntéshozók gondolataiba, hogy amikor majd látnak egy szerencsi pályázatot, projektet, lehetőséget, akkor tudják azt, hogy támogathatóak vagyunk, hisz ötletesen, takarékosan, szakszerűen, odafigyelve gazdálkodunk. Természetesen köszönettel tartozom a munkatársaimnak, hiszen nyilván egyedül, - nélkülük - nem tudnék hatékonyan dolgozni.

Nagy szükség van a munkájukra. Vannak külsős, ismeretségemben lévő szakemberek is, akik az elmondottakban segítenek, különben az esélyeink sokat gyengülnének. Emellett rendkívül büszke vagyok a virágos versenyben elért újabb kitüntetésünkre, melyet egyértelműen a közmunkásainknak is köszönhet a város.

Elégedett a 2016-os évvel?

Elvégeztük azt a munkát, amit el kellett végeznünk. Elégedett igazából akkor leszek, ha a következő években erőfeszítéseink gyümölcsöznek is. A városban feszes gazdálkodás folyik. Amire költünk, az a területszerzés: vásároltunk telket a cukorgyár területén és sok más helyen. Az biztos, hogy az útjainkat minél gyorsabban rendbe kell tennünk és munkahelyeket kell teremtenünk. Ennek érdekében több projekten dolgozunk. A lelkiismeretünk tiszta. Bőven száz százalék felett teljesítettünk, de ehhez azért kellett külső támogatás és szerencse is. Remélem, hogy lesz szerencsénk jövőre is.

„Elvégeztük azt a munkát, amit el kellett végeznünk.”

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.