Közélet

Szerencs Város Önkormányzata hagyományosan a város napján adja át a kitüntetéseket azoknak, akik az elmúlt években hozzájárultak a település gazdasági, társadalmi és szellemi életének fejlődéséhez. Az idei éven a koronavírus-járvány miatt az elismeréseket a tavalyi évhez hasonlóan az augusztus 20-i nemzeti ünnep keretében nyújtották át a Rákóczivár színháztermében.

A képviselő-testület minden évben dönt az önkormányzat által kitüntetésben részesülők személyéről, figyelembe véve a javaslatokban szereplő méltatásokat, életutat. Az elismerések átadását megelőzően dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a megjelenteket. A szónok I. István magyar királyt méltatta, aki a kereszténységnek köszönhetően megteremtette az egységet az országban. Ezt követően Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere beszédében hangsúlyozta: – A városnak olyan gazdag történelmi értéke van, amelyre méltán lehetnek büszkék az itt élők – mondta.

Az ünnepi gondolatok után nyújtotta át a polgármester és dr. Krajnyák Rita jegyző a helyi kitüntetéseket. Az önkormányzat „Szerencs Város Díszpolgára” címet adományozott dr. Bobkó Géza igazgató-főorvos részére Szerencs város társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődése, hagyományai megőrzése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért. Dr. Bobkó Géza a térségben közismert, és elismert orvos. Már egyetemi évei alatt kiemelkedő tudományos munkát végzett. Több mint 30 éve igazgatója a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetnek (ESZEI). Jó gazdához hasonlóan vezeti a rendelőintézetet, a környék közel harminc településén élő megközelítőleg ötvenezer ember egészségügyi ellátást végzi magas színvonalon. Több cikluson át képviselő, jelenleg is tagja a testületnek, továbbá a Pénzügyi Bizottság elnöke.

„Pro Urbe Szerencs” posztumusz kitüntetést kapott Motkó Miklós, Szerencs város közéletében végzett kiemelkedő teljesítményéért. Motkó Miklós a városi fejlesztések támogatásában elévülhetetlen érdemeket szerzett. Jelentősen lerövidítve, egyszerűsítve a hivatalos utat. Számtalan fejlesztés nem valósulhatott volna meg a közbenjárása nélkül. Váratlan halála megnehezíti a város munkáját az elektromos ellátás fejlesztésében. Munkatársai és a város lakói egyaránt tisztelték. Sok, már megvalósult beruházás motorja volt. Szinte észrevétlenül tette a dolgát és a város vezetésével közösen kereste a megoldási lehetőségeket. Felesége Motkóné Bures Krisztina vette át a kitüntetést.

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szerencs Város Közszolgálatáért” kitüntetést adományozott Halász Tibor részére, Szerencs város közéletében, a közszolgáltatás területén elért kimagasló, önkéntes, társadalmi tevékenységéért. Középiskolás éveit Miskolcon a Kandó Kálmán, majd a Berzeviczy Gergely Vendéglátóipari Szakközépiskolában végezte el. Már gyermekként is sokat segített szüleinek a cukrászatban. Édesapja munkásságát példaértékűnek tartja. Az ő hatására indult el ezen az úton. 1994-ben épült fel az első saját boltja, a Halász Cukrászda, ami két évvel később nyílt meg a vendégek előtt. 1999- ben családot alapított, négy gyermeke született. Szívesen segít másoknak, az általános iskolákat és az óvodát rendszeresen támogatja.

Az önkormányzat szintén „Szerencs Város Közszolgálatáért” kitüntetést adományozott Tarcaliné Takács Éva részére, Szerencs város közéletében végzett kiemelkedő, szakmai tevékenységéért. Tarcaliné Takács Éva több mint 30 éve az ESZEI dolgozója. 1989-ben az Idősek Otthona megnyitásakor aktívan részt vállalt az intézmény működésének beindításával járó feladatokban. Végigjárta a szakmai ranglétrát. Pénztárosi munkakörben kezdett, majd 1996-ban eljutott a gazdasági igazgatói pozícióig. Közben folyamatosan képezte magát, hogy megfeleljen a mindenkori szakmai követelményeknek, s immáron 24 éve felelős az egészségügy finanszírozásáért és pénzügyeiért. Mindezzel párhuzamosan a város szociális alapellátásának is pénzügyi felelőse. Kiemelkedő szerepet játszott és játszik ma is a rendelőintézet eszköz, valamint műszer beszerzéseiben, pályázatok megírásában, és azok lebonyolításában, pénzügyi elszámolásában. Kiváló kapcsolatot ápolt az intézetben dolgozó orvoskollégákkal. Munkatársai bátran megkereshették ügyes-bajos dolgaikkal, igyekezett segítségükre lenni. Mindenkivel igazságos, becsületes és korrekt volt.

A városvezetés „Szerencs Tiszteletbeli Polgára” címet adományozhat olyan nem szerencsi személyek részére, akik tevékenységükkel elősegítették vagy támogatták Szerencs testvérvárosi kapcsolatainak kialakítását, fejlesztését, értékeinek, hagyományainak továbbvitelét. A díjat professzor emeritusz dr. Frisnyák Sándornak, az MTA doktorának ítélték oda, Szerencs város értékeinek megőrzésében, hagyományainak továbbvitelében végzett kiemelkedő, önkéntes, társadalmi tevékenységéért. Dr. Frisnyák Sándor elévülhetetlen érdemeket szerzett a városnak az oktatás, és a tudomány területén elért eredmények létrejöttéhez. A Bocskai István Gimnázium és a Nyíregyházi Egyetem igen komoly tudományos és oktatási együttműködést folytatott több mint két évtizeden keresztül. Ennek lelkes létrehozója, mozgatója, működtetője a professzor úr volt. Tizenöt országos földrajzi konferenciát rendeztek Szerencsen, ahol a nemzet legkiválóbb geográfusai, egyetemi tanárai, tanszékvezető tudósai vettek részt – adtak elő. Ezek a konferenciák, előadások közel húsz éven át, országos középpontba állították Szerencset a tavaszi időszakban. Dr. Frisnyák Sándor tudományos munkái közül „Szerencs monográfiája” című könyve mutatja be a város múltját, jelenét. A professzor nem tudott jelen lenni az eseményen, az oklevelét és a város jókívánságait a polgármester egy későbbi időpontban személyesen adja át.

Szintén „Szerencs Város Tiszteletbeli Polgára” kitüntető címet kapott Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere. Tóth Sándor szerepet vállal Szerencs és Nyárádszereda közötti testvérvárosi kapcsolatok ápolásában. Oszlopos tagja a motoros barátok körének. A két város kulturális és történelmi kapcsolatainak elmélyítésében fontos szerepe van. Az ünnepségen Tóth Sándor hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni.

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete emlékezve az 1956-os forradalom eseményeire, elismerő oklevélben részesítette a 2020. szeptember 24-i ülésén Jávorkai Jánost, Márkus Károlyt és Nagy Józsefet. Az elismerő oklevelek átadására 2020. október 23. napján került volna sor az ’56-os rendezvénysorozat keretében, azonban a pandémia átírta a forgatókönyvet. Jávorkai János nem tudott jelen lenni az eseményen, Márkus Károly pedig korábban már átvette az elismerő oklevelet. Az ünnepségen Nagy József vette át az oklevelet, aki aktívan részt vett a helyi és környékbeli 1956-os forradalmi tevékenységekben. Az ’56-os októberi események idején tehetséges színészként több helyszínen szavalta a Nemzeti dalt és a Szózatot, majd a Munkástanács egyik vezetője lett, feladatának érezte a forradalom éltetését. A forradalom leverése után derékba tört a színészi pályafutása, a Színművészeti Egyetemet abba kellett hagynia és külföldre menekült, ahol kalandos életet élt, de adandó alkalommal hazatelepült és családot alapított. Nyugdíjas napjait aktívan tölti, az ünnepi rendezvényeinknek nemcsak látogatója, hanem aktív résztvevője is a szavalataival. Az önkormányzat szintén elismerő oklevélben részesítette Jávorkai Jánost, aki a Szerencsi Polgári Együttműködés alapító tagja volt. 1956-ban maga is részt vett a forradalmi eseményekben. 2016. októberében az 1956-os forradalom 60. évfordulója tiszteletére szerkesztett Szerencsi Hírek különszám összeállításában és szerkesztésében aktív szerepet vállalt. Ebben gyűjtötte össze a forradalommal kapcsolatos szerencsi és a környékbeli legfontosabb történéseket. A rendszerváltás után állandó résztvevője az 1956-os megemlékezéseknek, a forradalmi emlékek ápolásának. Minden nemzeti identitást érintő ünnepségen aktívan részt vesz és segíti azok megszervezését. Továbbra is céljának tekinti az ’56-os események szerencsi és Szerencs környéki emlékeinek feltárását és az utókor számára való megörökítését.

A Borsod-AbaújZemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése „Hermann Lajos Kamarai Díj Szerencs” díját 2007-ben alapította helyi kezdeményezés alapján. Az elismerést a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége adományozza kamarai tagsággal rendelkező szerencsi székhelyű vállalkozásoknak. Évente egy díj adományozható. 2021- ben az elismerést a Zanor Bt. érdemelte ki. Hajdú Zalán cégvezető 1996. június 1-én nyitották meg éttermüket, a Sörházat. Az ügyvezető tanulmányai befejezése után a városban kívánta a nagybetűs életet megkezdeni. A céget testvérével alapította, majd 1999-től egyedül folytatta tovább. 25 év alatt a két kis helyiségből álló vendéglátóegység befogadó képessége megduplázódott. Több évtizeden keresztül próbálták a pincér és szakács tanulóknak a szakmai tudást átadni. A mennyiségi növekedés mellett törekszenek a minőségi fejlesztésre is. A jubileumi évfordulóra az étterem kívül-belül megújult, a Sörház védjegyet a köztudat által megalkotott névre cserélték. Új nevük Zalán Restaurant & Catering. A kitüntetettek nevében dr. Bobkó Géza, Szerencs Város Díszpolgára szólt. Beszédében elmondta, hogy egyikük sem azért tette a dolgát, hogy egy napon majd az említett kitüntetések birtokában legyenek, egyszerűen csak szívvel-lélekkel dolgoztak. Az 1956-os kitüntetettek nevében Nagy József szavalt, aki saját versének részletét adta elő.

Az elismerések átadása után Bodovics Valencia zongorajátéka, Nagy Rebeka szavalata és Maier Cseperke hegedűjátéka következett. A megemlékezészárásaként a történelmi egyházak képviselői megáldották és megszentelték az új kenyeret majd az önkormányzat, politikai pártok és civil szervezetek képviselői helyeztek el koszorút Szent István emléktáblájánál a Rákóczi-várban.

Fotó: Nagy István

A borítóképen balról jobbra: Hajdú Zoltán, Halász Tibor, Tarcaliné Takács Éva, Nyiri Tibor, Motkóné Bures Krisztina, dr. Bobkó Géza.

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.