Portré

Új iskolaigazgatóval kezdi a szeptembert a szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola. A korábbi igazgató Szabó Beáta 5 évre szóló megbízatása idén júliusban járt le. A fenntartó Egri Főegyházmegye Gaszperné Tilman Edinát bízta meg két évre az intézmény vezetői feladataival. 

Gaszperné Tilman Edina Tiszanagyfaluból származik, a középiskolai tanulmányait a Tokaji Ferenc Gimnáziumban végezte el. Ezt követően a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolára jelentkezett, matematika-ének-zene szakra.

– 2001-ben kaptam meg első diplomámat, s még ugyanebben az évben a Szerencsi Szakképző Iskolában álltam munkába, ahol a szakmunkás és a szakközépiskolai osztályokban egyaránt tanítottam ének-zenét, és matematikát. Pályakezdőként nagyon szép évet töltöttem itt. 2002 augusztusában a Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában folytattam pályámat.

Nemcsak tanítottam, hanem tanultam is, hiszen felvételt nyertem az egri Eszterházy Károly Főiskola kémia szakára, amelynek elvégzése után egyetemi diplomát is szereztem. Az iskola vezetőségének ösztönzésére úgy döntöttem, hogy beiratkozom a Budapesti Műszaki Egyetemre és gyarapítom ismereteimet a közoktatás vezető szakirányú szakvizsga megszerzésével. Tanulmányaim sorát az Egri Hittudományi Főiskola hitoktatói képzése zárja, ahol idén július 1-jén vettem át tanúsítványt. Támogató családi háttér segített céljaim elérésében. Férjemmel, aki a Szerencsi Rendőrkapitányságon dolgozik, 16 éve élünk boldog házasságban és neveljük közösen három gyermekünket.

Miért ezt a pályát választotta?

– Pályaválasztásomban édesanyám személye, s előttem példaként álló munkája volt a meghatározó. 39 éven át matematika-kémia szakos pedagógusként dolgozott a gyerekekért, és több mint 30 éven át volt intézményvezető-helyettes. Hivatástudata, diákjai és kollégái iránt érzett felelőssége és szeretete minta volt előttem. Már gyermekkoromban eldöntöttem, hogy a nyomdokaiba szeretnék lépni és hozzá hasonlóan pedagógusként dolgozni. A matematikához való vonzódás talán öröklődött.

A zene is mindig fontos volt az életemben. Gyermekkorom óta zongorázni tanultam, amiért nagyon hálás vagyok, hiszen a zene befogadóvá teszi az embert, az elmét. Tanári pályával kapcsolatosan szövögetett terveimben megerősített az, hogy amikor középiskolás voltam, a környékbeli gyerekek kértek segítséget tőlem. Nagy örömmel segítettem, korrepetáltam őket, közös sikereink voltak. Úgy láttam, hogy ez az én utam, megtaláltam azt a hivatást, amire a jó Isten engem hívott.

Gaszperné Tilman Edina © Fotó: Szerencsi Hírek

Mit szeret a legjobban a hivatásában?

– Nem tudom, hogy létezik-e még olyan hivatás, amely annyit tud adni, mint a pedagógusé. Éveken át dolgozunk azért, hogy a gyermekekben felfedezzük a talentumot és azon az úton vezessük őket, ahol megtalálják életük célját. Olyan feladatot választottunk, amely nagy felelősséggel társul, de a legnemesebb. Vannak kudarcaink és sikereink, de a gyermekek csillogó szemében a mosoly mindenért kárpótolja az embert. Szeretem a munkámat. Az iskolán kívül is nagyon szívesen töltök időt a gyerekekkel.

Már pályakezdőként 50 fős balatoni táborokat szerveztem. Szívesen vettem részt osztályaimmal a farsangi produkciókban, örömmel emlékszem az éjszakai bátorságpróbáinkra, a kántálásra karácsony előtt, az Activity partikra, az erdélyi körutunkon átvirrasztott éjszakákra… így lehet mindig fiatalnak maradni. Tudom, hogy a munkámnak ez a része fog hiányozni, hiszen a feladatom most más. Most egy hatalmas osztályom lesz, nem 25 diákért fogok tenni, hanem közel 450 fős csapatom lesz, aminek nagyon örülök.

Hogyan látja az egyházi iskolák jelenlegi helyzetét?

– Az egyházi iskolák mindennapjaiba akkor nyertem betekintést, amikor a közoktatás vezetői szakirányú képzésre jártam, hiszen az ekkor készített szakdolgozatom „Az egyházi iskolák szervezése, vezetése, irányítása” címmel íródott. Lehetőségem nyílt arra, hogy a történelmi egyházak által fenntartott oktatási intézmények életével megismerkedjek. Interjúk készítése során személyesen gyűjtöttem információkat a téma feldolgozásához. Az intézményvezetőkkel, gazdasági vezetőkkel folytatott beszélgetések során beleláttam a szakmai munkába, a nevelési-oktatási folyamatba, a gazdálkodásba, a lelkiségbe.

Ekkor döbbentem rá arra, hogy keresztény, katolikus pedagógusként egy egyházi iskolában, más értékeket is közvetíthetnék a gyermekek felé, a hitem és hivatásom együtt lehetne jelen. Vallásos családból származom, nagy ajándékot kaptam ezáltal szüleimtől és nagyszüleimtől. Örülök annak, hogy a történelmi egyházak újra egyre nagyobb szerepet vállalhatnak, s vállalnak az oktatás terén. Úgy érzem, hogy a 21. században nagy szükség van azokra az értékekre, amelyeket az egyházi iskolák közvetíteni tudnak. Pedagógusként nemcsak szavainkkal, hanem saját életünkkel is példát állítunk tanítványaink elé. Személyes példánk, szokásaink mintaként szolgálnak, és hiszem, hogy: „Ha szokást teremtesz, akkor jellemet formálsz, ha jellemet formálsz, akkor örök maradsz.”

Milyen tervei vannak a Bolyai János Katolikus Általános Iskola jövőjét tekintve?

– Az első találkozás alkalmával bemutatkoztam a tantestületnek, beszéltem eddigi pályámról, életemről, családomról, terveimről. Ekkor nem adódott lehetőségem arra, hogy minden pedagógussal személyesen megismerkedjek, azonban nagyon örülök annak, hogy az elmúlt egy hónapban sokan megkerestek, elolvasták vezetői pályázatomat s egy-egy beszélgetéssel kezdetét vette közös munkánk. Rövidtávú terveim között kollégáim mellett szeretném megismerni az iskolába járó gyermekeket és szüleiket. A diákok, a szülők és a pedagógusok kölcsönös együttműködése a hatékony oktató-nevelő folyamat záloga, melyhez elengedhetetlennek tartom egymás megismerését, meghallgatását.

A helyettesekkel, munkaközösség-vezetőkkel az elmúlt időszakban azon dolgoztunk, hogy a tanév nyugodt körülmények között kezdődhessen, s ehhez minden feltételt megteremtsünk. A hagyományokat megőrizve, átgondolva, közös döntésünk alapján szeretnénk újra a tehetséggondozásra, tehetségfejlesztésre helyezni a fő hangsúlyt. Ehhez jó kiindulási alapot biztosít az iskola bevált sávos oktatási rendszere. Az intézmény messze földön híres volt arról, hogy egyéni foglalkozással, csoportbontással, délutáni szakkörök biztosításával segítette a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat.

20170830 bolyai iskola

Bolyai János Katolikus Általános Iskola © Fotó: Szerencsi Hírek

Feladatunknak tekintjük a lehetőségek bővítését, a tehetségígéretek mind szélesebb körben történő felderítését, kibontakoztatását. Az egyéni bánásmódot igénylő tanulók másik csoportja is kiemelt figyelemben részesül iskolánkban. A több segítséggel, lassabban haladó diákok is számíthatnak a pedagógusok odafigyelésére, támogatására, türelmére és szeretetére, hogy mindannyian elérjék kitűzött céljaikat.

A rövid távú célok mellett, már hosszú távra is tervezünk. A meglévő hagyományok tiszteletben tartása mellett egyik kitűzött célunk egy olyan 21. század elvárásainak megfelelő, főként a természettudományos oktatást érintő megújulás elindítása, melynek nyomán, intézményünk tanulói előtt új világ nyílik. A program kidolgozását, a szükséges források feltérképezését már elkezdtük. Katolikus iskolánk hitéletéhez kapcsolódóan szintén a megőrzés, és megújulás a feladatunk.

A korábban bevált osztálymiséket, közös imádságokat, lelki napokat továbbra is szeretnénk megtartani. A tanév kezdetét követően iskolánk közössége védőszentet fog választani, valamint kialakításra vár az intézményen belül egy kápolna, amely hittanórák, osztálymisék helyszínéül szolgál majd. Szeretném, ha a kápolna belső díszítésében tanulóink is aktívan részt vennének. Iskolánk életében a hitélet meghatározó. Szeretném kiemelni a helyi plébános, Kocsis Sándor atya segítő támogatását, akivel közösen dolgozunk, alakítjuk, formáljuk iskolánk katolikus arculatát. Egy iskola életének szervezése, tervezése komoly kihívás vezetőnek és az alkalmazotti közösségnek egyaránt. Minden nap azért fogok dolgozni, hogy az elvégzett munka, amelyre szolgálatként tekintek, a Bolyai János Katolikus Általános Iskola közösségének javára váljon.

Szeptemberben megújult vezetőséggel kezdődik a tanév a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában, ugyanis Gaszperné Tilman Edina mellett Csider Andorné és Boros István látja el az igazgató helyettesi feladatokat.

 

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.