Oktatás - Nevelés

A korábbi hagyományoknak megfelelően immár nyolcadik alkalommal rendeztük meg a Napsugár óvodában a Márton napot 2016. november 11-én. A hagyományőrzés elengedhetetlen része, hogy megismertessük az óvodásainkat a népszokásokkal és az év ezen időszakára vonatkozó hiedelmeivel, népi jóslásokkal, melynek igen jelentős közösségformáló szerepe van.

Október közepétől folyamatosan beszélgettünk a Márton-legendáról, megismertettük a gyermekeket Szent-Márton püspök élettörténetével, a személyét övező különböző mesés történetekkel, a nevéhez fűződő népszokásokkal, hiedelmekkel, énekekkel, játékokkal.

Óvodánk nevelőtestülete és munkatársai magas színvonalú szakmai igényességgel vívja ki évről évre a gyermekek és szüleik elismerését és szeretetét e Márton napi libaságok rendezvény megvalósításával. Büszkén mondhatom, e kollektíva odaadó munkája bőven túlmutat az óvodai feladatokon, példamutató értékeket teremtve városunkban.

8 évvel ezelőtt kezdtünk el azon gondolkodni, hogyan tegyünk közösen valamit a bevételeink gyarapításáért, és milyen programmal, milyen formában. Így kezdtünk ebbe a közösségformáló rendezvényszervezésbe, melynek ereje és összekovácsoló hatása kezdetben saját közösségünket építette, majd a szülők bevonásával, és a városlakók érdeklődésével, kíváncsiságával, lassan egy nagy szerencsi közösséggé formálódott.

Ezzel a törekvéssel igyekszünk minél több bevételi forrást szerezni az óvoda alapítványának, a gyermekcsoportok eszközfejlesztésére, játékeszközök folyamatos bővítésére.

Évről évre sokat fejlődtünk, sok-sok ötlet született, ezért jött az ötlet a Márton témahét bevezetésére, megvalósítására, hogy óvodásaink tevékenységét úgy szervezzük meg, hogy a mindennapokat kellemes várakozással éljék meg, gazdagon és színesen. Ez a Márton nap nem csak arra jó, hogy összehozza egy gyertyafényes sétára a közösséget, hanem arra is megfelelő alkalom, hogy a gyermekek tudását bővítsük és kreativitásukat megmozgassuk.

Márton hét keretén belül megbeszéltük a kapcsolódó népi mondások jelentését, például elmagyaráztuk a „Ha Márton napján a lúd jégen jár, karácsonykor sárban poroszkál.” értelmét és azt, hogy a régiek miért figyelték az időjárási összefüggéseket, hiszen hitük szerint ezen a napon sok minden múlott. Innen ered az a szólás is: „Aki Márton-napon libát nem eszik, egész éven át éhezik.” Az óvodások sokszor kuncognak ezeken a bölcsességeken, hiszen megmozgatják képzelőerejüket az értelmezés közben és szinte látják maguk előtt az eseményeket. Fontos eleme a felkészülésnek a verstanulás és az ünnephez kapcsolódó énekek gyakorlása, ami fejleszti a memóriát, a szövegértést, valamint a ritmusérzéket.

Természetesen nem csak a gyermekek tudását, ismeretanyagát fejlesztettük, de nagy hangsúlyt fektettünk az óvoda épületének díszítésére, csodálatosabbnál-csodálatosabb kreatív ötletek megvalósítására, kolléganőm, Mészáros Sándorné közreműködésével. A nap fontos eleme még a hagyomány szerint az ételek kiválasztása és fogyasztása, az újbor megkóstolása, s a jeles nap folyamán lehetőségünk volt libazsíros – libamájas kenyeret fogyasztani és a déli étkezés során pedig a ludaskása sem maradhatott el.

A Márton-hét zárónapja pénteken délelőtt a Tornateremben kezdődött.
A GYERE-program alkalmazottai beszélgettek a gyerekekkel e jeles naphoz fűződő szokásokról, történetről, majd a beszélgetést követően a nagycsoportos óvodásainkkal közösen kreatív munkák (libás kép) készültek, melyet hazavihettek a gyerekek, amit otthon is szívesen használnak a szobájuk díszítéséhez. A délutáni pihenést követően nagy volt a sürgés-forgás-készülődés a tornateremben, ahol a szülők, óvodapedagógusok munkájának köszönhetően szebbnél-szebb kreatív ötlet, vásárfia várta az idelátogató vendégeket, szülőket.

A vásári hangulat befejezésével az épület aulájában folytatódott az est hivatalos megnyitója, majd változatos programok sorozata következett: az óvodai csoportok fellépései, tökfaragó és termésbáb díjazottjainak eredményhirdetése, Száraz Melánia népi furulya játéka és éneke, és az interaktív táncház Lukács Pál irányításával, akinek a vezetésével indult el a lampionokkal felszerelkezett és a jó hangulat által összekovácsolódott kis csapatunk a Lampionos felvonulásra. Az est folyamatát megalapozta az épület előtt fénylő Ludas Matyi lámpás világítása, a kifaragott töklámpák fényei, az apró mécsesek melegséget árasztó hangulata.

Az óvoda előtt gyülekezik a kis csapat, ahol a résztvevők meggyújtott lámpásaikkal a klarinét hangját követve elindul az óvodából a város főutcájára, egészen a Polgármesteri Hivatalig. Itt a sok kis pislogó lámpás fénynél a gyerekek és felnőttek Márton napi dalokat énekelnek, aminek az ott lakók és a bolt alkalmazottai is nagyon örülnek, hiszen minden évben az ablakokban, ajtókban várják a hosszú sorban kígyózó felvonulókat, ami igazi színfoltja ilyenkor a városnak. Köszönet a szülőknek, az óvoda dolgozóinak, a rendezvény támogatóinak a program megvalósításához nyújtott segítségükért!

Külön megköszönöm óvodás gyermekeink szüleinek, az óvodapedagógusaiknak a Jótékonysági vásárra történt felajánlásokat, kézműves termékeket, s ezek árusításából befolyt összeget a gyermekek eszközfejlesztésére fordítani. Továbbá szeretném megköszönni az óvodapedagógusainknak, hogy kedves, népies hangulatú műsorral, koreográfiával készítették fel a gyerekeket e rendezvényre, és kápráztatták el a közönséget!

Gratulálok Nekik!

Nagy öröm számunkra, hogy évről-évre ezzel az összefogással színvonalas rendezvényt tudunk megvalósítani!

Szerencs, 2016. november 15.

Angyal Györgyné
intézményvezető

Fotó: Plávenszki Rita

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.