Közérdekű

Szerencs Város Önkormányzata pályázatot hirdet a legjobb tanulmányi eredményt elért főiskolai és egyetemi hallgatók támogatására.

A legjobb tanulmányi eredményt elért főiskolai és egyetemi hallgatók támogatásáról szóló, többször módosított 6/2005. (III.29.) önkormányzati rendelete értelmében.

Azon hallgatók pályázhatnak, akik:

• felsőoktatási intézményben (egyetemen, főiskolán) államilag finanszírozott nappali és levelező tagozaton tanulmányokat folytatnak,
• első diplomájukat szerzik,
• Szerencsen életvitelszerűen élnek,
• hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek,
• az igénylést megelőző félévben tanulmányi átlaguk meghaladta a 4-es átlagot,
• Köztársasági Ösztöndíjban nem részesülnek.

További tudnivalók:

• A támogatás iránti kérelmet a mellékelt nyomtatványon lehet benyújtani a Szerencs Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Osztályára (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.)

Határidő: 2017. szeptember 30.

• A nyomtatványhoz csatolni kell a felsőoktatási intézmény igazolását az előző félév tanulmányi átlagáról, a jelen félévre történő beiratkozás tényéről.
• A pályázatok elbírálására, a támogatás mértékének meghatározására a képviselő-testület jogosult, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság javaslatának figyelembevételével. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
• A támogatást, a testület döntését követő 30 napon belül, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya utalja a jogosult számlájára.
• A támogatást jogosulatlanul igénybe vevő hallgató a támogatás összegét köteles visszafizetni.
• A támogatás keretösszege az önkormányzat 2017. évi költségvetésében meghatározott 300 ezer forint.
• A támogatási keretösszeg 50%-át humán, 50%-át reál szakos hallgatók támogatására kell fordítani.
• Támogatásban a 20 legjobb tanulmányi eredményű pályázó részesül. 
• A támogatás mértéke hallgatónként várhatóan 15.000 Ft, amely összegtől – a benyújtott pályázatok számától függően – a képviselő-testület eltérhet.

Letölthető dokumentumok: AdatlapIgazolás

Forrás: Szerencs.hu

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.