Közérdekű

A pályázatot kiíró neve, székhelye: Szerencs Város Önkormányzata, 3900 Szerencs, Rákóczi u. 89. Tel.: 47/565-200. A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú haszongépjármű értékesítése.


A pályázat jellege: A pályázat nyilvános, egyfordulós.
A pályáztatásra kerülő gépjárművek adatai:


1) Mercedes Atego 1828 K/39 típusú, 2002-es gyártási évű, 6374 cm3 hengerűrtartalmú, 205 kW teljesítményű gépjármű.
2) Mercedes Atego 1828 AK/39 típusú, 2002-es gyártási évű, 6374 cm3 hengerűrtartalmú, 205 kW teljesítményű gépjármű.


A gépjárművek előzetes egyeztetést követően megtekinthetőek.
Pályázati feltételek: Bármely természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:
– a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,
– gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.


Az ajánlatok benyújtásának helye: Szerencsi Polgármesteri Hivatal, 3900 Szerencs, Rákóczi u. 89. (I. emelet, jegyzői iroda)
Az ajánlatok benyújtásának módja: A pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat gépjármű megvételére”
A pályázatok elbírálásának szempontja: A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30. napon köti az önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.


Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
– pályázó neve, címe
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,
– a pályázó egyértelmű nyilatkozata az ingóságért felkínált vételár nagyságáról (egyösszegű megajánlást kér a kiíró),
– a pályázó nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan


Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2016. november 7. (hétfő) 12 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).
A nyilvános bontás ideje, helye:
2016. november 8. (kedd) 13 óra, Szerencsi Polgármesteri Hivatal (Szerencs, Rákóczi u. 89.)
A nyilvános bontás rendkívüli pénzügyi bizottsági ülés keretén belül történik.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: A pályázó az ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.


A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető: Dr. Sável Katalin aljegyzőnél, a 47/565-206 telefonszámon.
Pályázatok elbírálása: A Pénzügyi Bizottság vizsgálja meg a pályázatokat és javaslata alapján Szerencs Város Önkormányzatának képviselő-testülete bírálja el. A nyertes pályázóval az önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.


Egyéb információk: Az önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja. A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy a gépjármű értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik. A tulajdonjog-változás nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.


A pályázati kiírás a Szerencsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján (www.szerencs.hu), valamint a sajtóorgánumokban kerül meghirdetésre. 

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.