Közérdekű

Szerencs Város Önkormányzata a tavasz beköszöntével felhívja a figyelmet a 14/2001. (V.24.) rendeletre. A jogszabály értelmében a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület; az ingatlan határa mentén a nyílt árok és ennek műtárgyai; tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körül járására szolgáló járda és a tömbtelket körülvevő terület, illetőleg az útburkolatig terjedő teljes terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

A tájékoztató szerint az ingatlanon lévő kultúr növényzet az ingatlantulajdonos szakszerűen köteles gondozni. Az ingatlan gyomosodását meg kell akadályozni, a gyomokat rendszeresen, olyan sűrűséggel kell irtani, hogy a gyomnövények szármagassága a 20 centimétert ne haladja meg, és azok magvakat ne tudjanak nevelni.

Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy gyomnövényekkel a szomszédos ingatlanokat ne fertőzze meg. Az ingatlanon lom szabadon nem tárolható. Hulladékot a kerti komposzt kivételével csak zárt tárolóedényben szabad tárolni. A tárolóedénynek olyannak kell lennie, hogy a benne tárolt hulladékhoz rágcsálók, rovarok ne férhessenek hozzá, abból szennyezett anyag ne kerülhessen ki.

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 10/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelete közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősíti a köztisztasági előírások, valamint a hulladékgazdálkodási szabályok megsértését. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén 5.000 forinttól 200.000 forintig, vagy 5.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki attól függően, hogy az elkövető természetes vagy jogi személy.

– Tekintettel arra, hogy nem célunk a bírság kiszabása, ezért arra kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy fokozottan ügyeljenek a köztisztasági szabályok betartására, amellyel közösen tehetünk Szerencs városképének megőrzéséért, javításáért – hangsúlyozta dr. Krajnyák Rita jegyző.

Fotó: Nagy István

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.